สินค้าและบริการ

Our Service

บริษัท เอ็น.ยู.ซี. อินเตอร์แพค (N.U.C Interpack Company) ผู้นำด้านนวตกรรมการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ด้วยเครื่องมือ เครื่องจักรที่ทันสมัย ทำให้เราสามารถออกแบบกล่องกระดาษ บรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าได้อย่างหลากหลายรูปแบบ และเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้บรรจุภัณฑ์ที่ทนทาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้งาน เราจึงแบ่งบริการเป็น 6 กลุ่ม และจัดสรร ทีมงานเพื่อดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว อย่างดีที่สุด  

โดยเรามีบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าดังต่อไปนี้

 

 

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของลูกค้า ไม่ใช่แค่สวยงามเท่านั้น ต้องรักษาสภาพสินค้าภายในได้สมบูรณ์ แข็งแรงอีกด้วย

Visitors: 1,832