บริษัท เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จำกัด

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกล่องกระดาษลูกฟูกที่ได้มาตรฐาน ISO9001 :2015 ทำให้มั่นใจได้ถึงการส่งสินค้าที่มีคุณภาพ และส่งได้ตรงเวลา ทั้งยังมีมาตรฐาน GMP & HACCP ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับส่งออก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า และให้บริการลูกค้าในหลากหลายธุรกิจ อาทิกล่องบรรจุสินค้าที่อยู่ในกลุ่มอาหาร ผัก, ผลไม้, ยา, เวชภัณฑ์ และกลุ่มเครื่องสำอางค์ เป็นต้น 

จากประสบการณ์ในเรื่องกล่องกระดาษลูกฟูกมานานมากกว่า 30 ปี บริษัท เอ็น.ยู.ซี อินเตอร์แพค จำกัด จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านการให้คำปรึกษาการออกแบบโครงสร้างกล่องและบรรจุภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงการผลิตเพื่อให้ลูกค้าได้กล่องที่มีคุณภาพ แข็งแรง ทนทานตามวัตถุประสงค์ และที่สำคัญ ท่านสามารถมั่นใจได้ว่ากล่อง บรรจุภัณฑ์ของเราจะส่งตรงถึงท่าน ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน ด้วยสภาพกล่องบรรจุภัณฑ์ ที่สมบูรณ์ 100% 

 

History of N.U.C. Interpack

ประวัติความเป็นมาของ บ.เอ็น.ยู.ซี.อินเตอร์แพค จก.

 

บริการของ N.U.C. Interpack

Our Service of N.U.C. Interpack

 

 

Visitors: 1,833